info@webmeeting.video, +421 905 750 642

Pracovné prostredia a video spolupráca v nich

Menšie meeting priestory

Malé zasadacie miestnosti i open-space priestory sú trendom súčasnosti, označované ako “huddle rooms”, sa stávajú oveľa obľúbenejšími . Sú ideálne pre improvizované stretnutia, brainstorming porady a prezentácie 2 až 4 ľudí. Takéto stretnutia nevyžadujú veľké zasadacie miestnosti a priestory na spoluprácu. Menšie, flexibilné priestory sú menej nákladné, prispôsobenie nábytku a IT infraštruktúre je vcelku jednoduché.

huddle room1
huddle room 2
huddle room 3
huddle room 4

Aké máme riešenia pre malé zasadačky a “huddle rooms” ?
Všetci výrobcovia už na tieto trendy reagovali a ako Cisco, tak aj Polycom ponúkajú špičkové koncové videokonferencie a profesionálne kamery VC navrhnuté špeciálne pre skupiny 2-4 osôb. Od Polycomu Polycom RealPresence Group 310 alebo 510, Cisco TelePresence SX10 .

Zariadenie Cisco Webex Room Kit prináša inteligenciu a úžitkovosť do menších zasadacích miestností s nevídaným video a audio zážitkom. Cisco Webex Room Kit sa integruje so širokouhlou obrazovkou a vytvára dokopy výkonné riešenie pre spoluprácu, ktoré umožňuje inteligentnejšie stretnutia, inteligentnejšie prezentácie a inteligentnejšie miestnosti.

Multimediálne technológie pre menšie priestory

Na priestory tohto typu sú odporúčané:

 • obrazovky s uhlopriečkou 32 “až 60” obrazoviek, ktoré môžu byť namontované na stenu alebo mobilnom stojane
 • zabezpečené bezdrôtové prezentačné technológie až pre 4 osoby
 • profesionálne audio riešenia s nižšou cenou optimalizované pre menšie zasadacie miestnosti
 • interaktívne flip charty pre spoluprácu na diaľku,

Konferenčné miestnosti a boards rooms

Konferenčné miestnosti a “boards rooms”  sú už dlho kľúčovými priestormi pre stretávanie, zdieľanie, rozhodovanie v komfortnom a profesionálnom prostredí.

Vhodne navrhnutá a vybavená miestnosť výrazne zvyšuje produktivitu, napomáha inováciám a umožňuje manažérom efektívne využívať svoj čas. Dnešné moderné konferenčné miestnosti a zasadacie miestnosti neumožňujú len uskutočnenie osobných stretnutí; poskytujú nástroje na spoluprácu, inovatívne a flexibilné technológie pomáhajú, aby stretnutia boli oveľa produktívnejšie a efektívnejšie.

Riešenia pre zasadacie, konferenčné a board miestnosti staviame na overených produktoch pre tento typ priestorov, Cisco MX700, Polycom Group RealPresence Group Series. Doplnkové technológie Polycom Pano, alebo Eagle Eye Director, prípadne od Cisco Webex Board dopĺňajú vybavenie miestností o prezentačné, multimediálne nástroje, a podporu pre zdieľanie dát a jednoduché pripájanie užívateľov do hovoru

board room 1
board room 2
board room 3
board room 4

Implementácia správnych nástrojov v zasadacej miestnosti, umožňujú ľahkú a rýchlu komunikáciu so vzdialenými kolegami či partnermi. Každá organizácia má rôzne požiadavky, rôzne rozpočty a rôzne pracovné priestory. Všeobecne platí, že potreba vidieť a počuť každého účastníka stretnutia a zdieľať s ním informácie je rozhodujúca.

Pri návrhu miestností a infraštruktúry berieme do úvahy:

 • veľkosti, typ miestností a účely ich využívania (priestorové diagramy, mapovanie elektroniky a elektroinštalácie)
 • technológie na zdieľanie dát – možnosti integrácie multimediálnych prvkov (plátno, smart board, dotykové veľkoplošné obrazovky )
 • návrh a výber kodekov podľa počtu miestností a užívateľov
 • ak organizácia povoľuje priniesť zamestnancom vlastné zariadenia, spracuvaváme koncepciu BYOD
 • spracovanie bezpečnostných koncepcií, nastavení – práva, prístupy
 • používané bezdrôtové technológie a ich integrácia, pre možnosti jednoduchého a okamžitého pripojenia viacerých ľudí, so svojimi zariadeniami
 • typ a  umiestnenie kamier
 • typ a umiestnenie ozvučenia, mikrofónov a reproduktorov
 • pre väčšie priestory navrhujeme inštalácie komplexného audio pultu a riešenia pre nerušený a čistý zvuk bez ohľadu na polohu reproduktora.

Mobilní užívatelia & BYOD

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete technológie cestujú s vami. Tímy sa rozširujú a zamestnanci očakávajú, že používané nástroje a aplikácie budú mať k dispozícii a v čo najlepšej kvalite bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Doma, v kaviarni, na letisku alebo v kancelárii. Byť mobilný umožňuje zamestnancom byť produktívnejší a rýchlejší.

BYOD users 1
BYOD users 2
BYOD users 3
BYOD users 4

A so vzrastajúcim počtom smartfónov, tabletov a mobilných zariadení prichádza nárast BYOD (“Bring-your-own-device”).

Dnes už zamestnávatelia nedávajú štandardizované vybavenie, rovnaký HW a nastavenia pre všetkých zamestnancov. Dnes zamestnanci požadujú pri práci v office-e, alebo doma prístup k firemným zdrojom, prístup na firemné e-maily, zapojenie do podnikovej komunikácie na vlastných zariadeniach. Dobre a bezpečne nastavená BYOD politika umožní spoločnosti účinnejšie a lepšie reagovať na neustále sa meniace pracoviská a požiadavky zamestnancov.

Často však vznikajú problémy, kolízie a bezpečnostné diery pri nedodržiavaní politiky BYOD, preto profesionálne riešenie pre spoluprácu a komunikáciu je dôležité konzultovať. Spoločnosť webmeeting video s.r.o. navrhuje a implementuje riešenia, ktoré pokrývajú všetky aspekty:

 • interoperabilita zariadení a pripojenie do miestností
 • prístup ku všetkým zariadeniam pri dodržaní bezpečnosti a kontroly pravidiel.
 • správa firewall-ov a riešenia zabezpečenia siete
 • centrálna správa zariadení pre riadenie IT
 • aplikácie pre smartfóny a tablety a klientov na stolných a prenosných počítačoch
 • kompletná správa VMR (virtual meeting rooms), multi-point jednotiek, resp.hybridného riešenia

Virtuálne miestnosti pre prepojenie desktop / mobile / room užívateľov

Firmy na celom svete musia v rámci svojej organizácie poskytnúť možnosti na komunikáciu a spoluprácu pre kohokoľvek a kdekoľvek, pri dodržaní kvalitného obrazu, zvuku i kvality zobrazenia zdieľaných dát.

Je to všetko o jednoduchom pripojení ľahko použiteľných videokonferenčných systémov či aplikácií, bežných používateľov počítačov a mobilných klientov formou jednoduchej služby. Takéto riešenie umožňuje slobodnú komunikáciu a  spoluprácu videom, zvukom a dátami. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, či majú k dispozícii audio, video a môžu ľahko zdieľať dáta do vytvorenej videokonferencie.

virtual cloud 1
virtual cloud 4
virtual cloud 3
virtual cloud 4

Virtuálne cloud miestnosti a on-line služby sú mixom HW / SW  , virtuálnych inštalácií a nastavení a v konečnom dôsledku umožnia pripojenie kohokoľvek, kamkoľvek , na ľubovoľnom zariadení. Umožňujú prepojenie na existujúce huddle rooms, veľké board-y i zasadacie miestnosti, na používateľov platforiem Skype for Business (S4B), Google Hangouts, Cisco Spark, WebRTC a akýmkoľvek systémom alebo softvérom na báze štandardov pre videokonferencie.  Riešenia ďalej poskytujú aj :

 • plánovanie a pripomienky v kalendári,  s integráciou napr. do Google kalendára, alebo Microsoft Outlook a kalendára kompatibilného s ICS
 • chat funkcionality (Instant Messaging) ako mimo, tak aj počas spojenia
 • nahrávanie a streamovanie do archívov a knižníc
 • podpora pre realizáciu video-školení / webinárov
 • Analytiku pre hĺbkové prehľady a štatistiky – metriky účastníkov, dĺžky hovorov a používanie zariadení

Sú flexibilné, ľahko nasaditeľné, obsahujú obrovský výber funkcií  –  chat, plánovanie stretnutí, jednoduché a mulitpoint spojenia, hlasové volania, nahrávanie spojení.  Spojení užívatelia majú prístup k zdieľaným informáciám, či už na prenosnom počítači, tablete, smartfón-e, PC, Mac alebo v zasadacej miestnosti. Zamestnanci, partneri či zákazníci sa môžu jednoducho spájať s tým, kto potrebujú, bez obáv, ako funguje technológia, aké zariadenie používajú alebo kde sa kolega práve nachádza.

Riešenia virtuálnych cloud miestností sú:

 • extrémne jednoduché a intuitívne pre všetkých
 • sofistikované, elegantné a profesionálne
 • dostupné a škálovateľné
 • plne vybavené pre všetky potreby vášho podnikan

Spoločnosť webmeeting video vie poskytnúť celý rad služieb založených na cloudových riešeniach s rôznymi potrebami a požiadavkami.

Riešite aktuálne technický problém, potrebujete pomôcť s vhodným videokonferenčným riešením spĺňajúcim vaše požiadavky?

Veľmi radi s Vami spoločne prekonzultujeme Vaše požiadavky a predstavy, navrhneme najvhodnejšie riešenie do vašich priestorov a infraštruktúry.