info@webmeeting.video, +421 905 750 642

NERUŠTE SVOJE MARKETINGOVÉ AKTIVITY.
ZREALIZUJTE ICH ONLINE.

Poly Zoom

Firemné a spoločenské akcie s on-line prístupom

 • konferencie, eventy  so vzdialeným prístupom pre tisícky on-line účastníkov,
 • určené pre stredné a veľké spoločnosti, komunity,
 • po dohode spolupráca pri návrhu kreatívy, dramaturgie a scenára,
 • kooperácia pri pozývacom procese + follow up komunikačné aktivity po evente,
 • zabezpečenie spätných reakcií od účastníkov – osobnou i on-line formou (ankety, hlasovania, diskusie),
 • spracovanie kompletných výstupov a feedbackov z podujatia.
 • podporné funkcie na generovanie príležitostí, vkladanie aktivít a výziev priamo do videoobsahu
 • po dohode možnosť súčasného vysielanie obsahu na vašich webových stránkach i cez sociálne siete

On-line vzdelávanie / webináre

 • vzdialené vzdelávanie, školenia,
 • ideálne pre školy, vzdelávacie organizácie, promotérov, vzdelávanie zamestnancov,
 • nahrádzajú fyzické školenia a kurzy,
 • po dohode spolupráca pri návrhu vzdelávacieho konceptu možností interaktivity,
 • kooperácia pri pozývacom procese + follow up komunikačné aktivity po školení,
 • on-line webináre a vzdelávanie doplnené interaktívnymi prvkami (ankety, hlasovania, diskusie),
 • po dohode možnosť súčasného vysielanie obsahu na vašich webových stránkach i cez sociálne siete,
 • spracovanie kompletných výstupov a feedbackov z podujatia,
 • podporné funkcie na generovanie príležitostí, vkladanie aktivít a výziev priamo do videoobsahu

On-line predaj produktov / prezentácie

 • ideálne pre prezentáciu produktov  / uvedenie nového produktu, predstavenie katalógu,
 • vhodné aj pre budovanie predajnej siete, budovanie značky,
 • určené pre stredné a veľké spoločnosti, komunity,
 • súčasné vysielanie obsahu na vašich webových stránkach i cez sociálne siete medzinárodnému publiku,
 • kooperácia pri pozývacom procese + follow up komunikačné aktivity po evente,
 • zabezpečenie spätných reakcií od účastníkov online formou (ankety, hlasovania, diskusie),
 • spracovanie kompletných výstupov a feedbackov z podujatia.
 • podporné funkcie na generovanie príležitostí, vkladanie aktivít a výziev priamo do videoobsahu
webcasting
 • prezentácie, školenia, konferencie,
 • podujatia, vystúpenia, semináre,
 • power point prezentácie, videokonferencie

Záznam a pred-spracovanie obsahu použitím HW techniky

 • kamery, mikrofóny, audio enkódery,
 • video enkódery, smartfóny, notebooky,
 • AV mix-pulty, mobilné centrum s réžiou

Spracovanie, transkoding obsahu / upload video súborov

 • príprava vysielania, dabing, titulky,
 • post-produkcia, nastavevnie bezpečnostných pravidiel a prístupov,
 • nastavenie analytických nástrojov

Použitý HW a SW

 • streaming servery, archivačné servery,
 • video-hosting,
 • branding obsahu
 • úprava požiadaviek na mieru

Dodávanie obsahu

 • živé vysielanie na vybraných (autentifikovaných) prijímateľov,
 • prepojenie na sociálne siete,
 • vysielanie z archívu

Riešite aktuálne technický problém ? Potrebujete pomôcť s vhodným riešením pre eventy ?

Veľmi radi s Vami prekonzultujeme Vaše požiadavky a navrhneme pre Vás najvhodnejšie riešenie.