info@webmeeting.video, +421 905 750 642

Riešenia spolupráce cez video v rôznych segmentoch

Zdravotníctvo a služby zdravotnej starostlivosti

Faktory rozvoja video-komunikácie a spolupráce na diaľku v segmente zdravotnej starostlivosti:

 • zvyšovanie kvality starostlivosti o pacientov
 • kontrola úspora nákladov
 • vzdelávanie zamestnancov, lekárov a zdravot. personálu
 • poskytovanie nových služieb (video-konzíliá, video-poradenstvo a styk s pacientami)
 • video-prenosy z operácií
board room 2

Video-konferenčné riešenia a služby spoločnosti webmeeting video s.r.o. sú postavené na dlhoročných skúsenostiach v oblasti zdravotnej starostlivosti a sú určené pre tých, ktorí požadujú:

 • videokonferenčné prenosy (operácie, semináre, vzdelávanie a pod.) najvyššej kvality, zdieľanie dát a obsahu počas videokonferencie
 • vysokú odolnosť a bezpečnosť všetkých prenosov a informácií
 • časovo i finančne efektívne vzdelávanie lekárov a zdravotníckeho personálu – znižovanie nákladov spojených s cestovaním a administratívou
 • lepšiu interakciu medzi personálom nemocnice, lekármi, zdravotnými sestrami a pacientmi
 • viacbodové konferencie, semináre, workshopy ( pharma firmy, lekárske spoločnosti, vzdialení zahraniční špecialisti apod.)
 • komunikácia so zahraničnými odborníkmi a konzultantmi
 • okamžitá vizuálna komunikácia a zdravotná podpora pre oblasti s obtiažnym prístupom

Priemysel, výroba a stavebníctvo

Faktory rozvoja video-komunikácie a spolupráce na diaľku v priemyselných, výrobných odvetviach a stavebníctve

 • tlak na zvýšenie efektivity a produktivity
 • dokončenie projektov v rýchlejšom časovom horizonte
 • zníženie chýb a nehôd na stavbách a staveniskách
 • vzdelávanie zamestnancov
 • zvyšovanie bezpečnosti práce
priemysel 4

Video-konferenčné riešenia a služby spoločnosti webmeeting video s.r.o. sú postavené na dlhoročných skúsenostiach v podmienkach výrobných a stavebných podnikov a sú určené pre tých, ktorí požadujú:

 • spracovanie a zobrazovanie údajov v reálnom čase, v graficky jasnej forme, prípadne 3D formátoch
 • aby projektoví manažéri riadili viaceré lokality a závody, znižovali časové rámce
 • inžinieri a architekti môžu vizuálne spolupracovať na projektoch v reálnom čase bez ohľadu na geografickú polohu
 • rýchlu a efektívnu komunikáciu s dodávateľmi a tretími stranami: inšpektormi, špecialistami projektantmi. Tieto riešenia znižujú požiadavky cestovať na každé stretnutie, poskytujú rýchlejšie odpovede a reakcie
 • znížiť náklady na nábor zamestnancov, pri hľadaní kvalifikovaných kandidátov
 • školenia zamestnancov – bezpečnosť práce, zvyšovanie kvality práce
 • bezdrôtové riešenia umožňujúce používateľom spojenie  aj pri pohybe po areáli alebo stavenisku

Súdnictvo a bezpečnostné zložky

Video-konferenčné riešenia a služby spoločnosti webmeeting video s.r.o. v oblastiach justície a bezpečnostných zložiek umožňujú:

 • zvýšenie efektívnosti justičného systému, zrýchlenie súdnych konaní
 • úsporu nákladov na dopravu, ubytovanie (svedkov, konzultantov, vyšetrovateľov a pod.)
 • virtuálne prípravné a pred-súdne pojednávania,
 • riešenia podporujúce ochranu svedkov a chránenných osôb
 • on-line prepojenie počas pojednávaní s expertami, zahraničnými konzultantmi a pod.
 • výpovede väzňov na diaľku z väznice

Zistite viac o tom, ktoré riešenia na báze popredných svetových výrobcov prinášajú benefity do týchto oblastí.

Vzdelávanie a školstvo

Faktory rozvoja video-komunikácie a spolupráce na diaľku v segmente školstva a vzdelávania

 • tlak na zvýšenie efektivity a produktivity učebných procesov,
 • študenti sa musia vzdelávať novými spôsobmi, aby boli pripravení na globálnu digitálnu ekonomiku
 • od absolventov sa očakávajú zručnosti v analýze, riešenie problémov, flexibilitu, tímovú prácu, inovácie a spoluprácu.
 • moderné a nápadité formy vzdelávania, interakcie medzi učiteľmi a žiakmi,
 • pravidelné spojenie a programy so zahraničím – medzinárodní odborníci, hosťujúci lektori
 • integrované vizualizačné prvky pre prezentácie, zdieľanie dát a multimediálnu spoluprácu tímov
 • digitálne vzdelávanie – študenti sa môžu učiť kdekoľvek a kedykoľvek na akomkoľvek zariadení.
 • mobilné vzdelávanie, BYOD, interaktívne technológie, prepojenie študentov / študentov / študentov s učiteľmi a vizuálne prepojenia s vonkajším svetom poskytujú oveľa viac pracovné a interaktívne vzdelávacie prostredie, ktoré umožňuje študentom učiť sa bez hraníc.
 • Virtuálne učebne – platforma pre študentov, štúdium na požiadanie (digitálny archív, on-demand video a pod.)

Všetci poprední výrobcovia podporujú on-line komunity prinášajú otvorené platformy (pre zjednotenú kommunikáciu  (Cisco Spark a Skype for Business).  Komunikácia tvárou v tvár je dnes ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Virtuálne prostredie, celosvetová spolupráca a učenie sa odkiaľkoľvek, kedykoľvek, znamená, že študenti sú nepretržite prepojení s obrazovkami, sieťami a technológiami..

Na to, aby sa vzájomné vzťahy rozvíjali, spolupráca prebiehala, a aby tímy pochopili svoje názory a pocity, sú kľúčové vizuálne informácie. Grafika a farby, mimika tváre a tela, pohyby, úsmevy v minulosti boli možné iba pri osobných stretnutiach, dnešné formy komunikácie a spolupráce však toto umožňujú bez ohľadu na vzdialenosť.

Financie a bankovníctvo

Organizácie vo finančnom sektore neustále čelia výzvam, potrebujú poskytovať vysokokvalitné a dostupné služby klientom. Popri tom sú tlaky na znižovanie nákladov a rast produktivity. Aj v tomto segmente evidujeme indikátory, ktoré posúvajú vývoj:

 • investovanie, finančné služby a produkty úzko závisia od rýchleho rozhodovania, musia okamžite reagovať na výkyvy na trhu
 • neustále sa meniace nariadenia, intervencie, významné udalosti a oznámenia menia finančnú situáciu
 • vyžaduje sa produktívnejšia komunikácia medzi pobočkami, finančnými centrami a ústredím
 • vedúci manažéri dokážu efektívne viesť a rozhodovať i na diaľku, vedia zlepšovať kvalitu tímov i bez sťahovania alebo častého cestovania
 • video call centrum – okamžitá osobná služba pre zákazníkov v oblasti osobného, ​​obchodného a firemného bankovníctva
 • zdieľanie krízových a kritických informácií a zmien na trhu v reálnom čase pre zamestnancov na celom svete naraz
 • dištančné vzdelávanie vzdialených tímov, účinnejšia firemná komunikácia.
board room 2
webmeeting video huddle 4

IT / Retail a SMB podniky

Videokonferencie sa roky vnímajú ako technológie vyhradené pre väčšie podniky, pričom výhody:

 • produktivity práce
 • lojálnosť zamestnancov
 • lepšie vzťahy so zákazníkmi
 • znižovanie nákladov na cestovanie a ubytovanie

často nestačili ako argumenty pre investície i v menších SMB podnikoch a retail segmente. Avšak s nástupom a nárastom lacnejších videokomunikačných riešení na báze malých  “huddle smart rooms” v kombinácii s cloudovými-virtuálnymi službami a spoluprácou na diaľku, sú v súčasnosti vo svete menších SMB veľmi rozšírené a prinášajú obrovské výhody.

huddle room 3
huddle room 4

Hlavné výhody použitia:

 • odstránenie geografických hraníc, prepojenie s pobočkami a zahraničnými centrálami, partnermi a dodávateľmi
 • úspora nákladov a času spojených s cestovaním
 • riadenie tímov, pobočiek na diaľku
 • prácou z domu pri vybraných zamestnancoch sa zvyšuje  ich produktivita
 • súčasné riešenia umožňujú investovať primerane, podľa aktuálnych potrieb, rozširovať sieť pobočiek či zamestnancov, keď to je potrebné
 • možnosť leasing technológií – náklady môžu byť prevádzkové nie investičné
 • on-line prepojenie so špecialistami počas stretnutí a prezentácií
 • zlepšenie osobných kontaktov a vzťahov so zákazníkmi.

Riešite aktuálne technický problém, potrebujete pomôcť s vhodným videokonferenčným riešením spĺňajúcim vaše požiadavky?

Veľmi radi s Vami spoločne prekonzultujeme Vaše požiadavky a predstavy, navrhneme najvhodnejšie riešenie do vašich priestorov a infraštruktúry.